Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Jurisprudentie

Uitkering letselschade: ineens of periodiek?

Vrouw is in 2016 slachtoffer van arbeidsongeval.De vrouw wenste een uitkering van een som ineens, terwijl de werkgever de voorkeur gaf aan een periodieke uitkering, gevolgd door een nieuwe psychiatrische expertise.Kantonrechter oordeelt dat belang van vrouw zwaarder weegt dan werkgever. Vrouw wenst schadevergoeding ineens, in plaats van periodiek.

Redelijke verwachtingen cruciaal

De kantonrechter oordeelde dat de redelijke verwachtingen van het slachtoffer omtrent toekomstige ontwikkelingen doorslaggevend waren. Hierbij werd gekeken naar factoren als de aard en ernst van het letsel, de te verwachten herstelperiode en mogelijke blijvende gevolgen.

In dit specifieke geval achtte de kantonrechter een periodieke afwikkeling van de zaak meer passend dan een eenmalige afwikkeling. Door de zaak periodiek af te wikkelen, kan beter worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen en veranderende omstandigheden.

Belangen slachtoffer voorop

Met deze uitspraak maakt de kantonrechter duidelijk dat bij het afwikkelen van letselschade de belangen van het slachtoffer voorop staan. Werkgevers dienen hiermee rekening te houden en kunnen niet zonder meer aansturen op een eenmalige afwikkeling van de zaak.

Het is belangrijk dat werkgevers en slachtoffers in goed overleg tot een passende oplossing komen, waarbij recht wordt gedaan aan de specifieke situatie en redelijke verwachtingen van het slachtoffer. De kantonrechter heeft met deze uitspraak een duidelijk signaal afgegeven dat hierbij de belangen van het slachtoffer zwaarder wegen dan die van de werkgever.

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2024:2713, Rechtbank Overijssel, 10657250 CV EXPL 23-2808 (rechtspraak.nl)

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl