Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid bij uitbesteed transportongeval afgewezen 

In een recent deelgeschil is de aansprakelijkheid behandeld van een timmer- en onderhoudsbedrijf voor het blijvend letsel van een man die in dienst was bij een transportbedrijf. De man liep een lage dwarslaesie op tijdens het verwijderen van wandpanelen van een trailer, een klus die door het timmer- en onderhoudsbedrijf was uitbesteed aan het transportbedrijf.

Primair verzoek: aansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW


De man vorderde primair vergoeding van zijn schade van het timmer- en onderhoudsbedrijf op grond van artikel 7:658 lid 4 BW. Dit artikel stelt dat een opdrachtgever die arbeid laat verrichten door een werknemer, in dit geval de man van het transportbedrijf, aansprakelijk is voor de schade die deze werknemer lijdt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

De kantonrechter wees dit verzoek echter af, omdat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen de man en het timmer- en onderhoudsbedrijf. Bovendien behoorde het transport van grote houten bouwonderdelen niet tot de reguliere werkzaamheden van de medewerkers van het timmer- en onderhoudsbedrijf. Hierdoor was artikel 7:658 lid 4 BW niet van toepassing.

Subsidiair verzoek: aansprakelijkheid ex artikel 6:170 BW

Subsidiair vorderde de man dat het timmer- en onderhoudsbedrijf aansprakelijk zou worden gesteld op grond van artikel 6:170 BW. Dit artikel bepaalt dat een opdrachtgever aansprakelijk kan zijn voor fouten van een niet-ondergeschikte hulppersoon, zoals in dit geval het transportbedrijf.

Ook dit verzoek werd door de kantonrechter afgewezen, omdat partijen van mening verschilden over de feiten rondom de toedracht van het ongeval. Om aansprakelijkheid vast te stellen op grond van artikel 7:658 lid 4 BW of artikel 6:170 BW, is het essentieel dat de precieze omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden duidelijk zijn.

Conclusie

Deze uitspraak in het deelgeschil laat zien dat het vaststellen van aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen complex kan zijn, zeker wanneer er meerdere partijen bij betrokken zijn. Hoewel de man ernstig letsel opliep tijdens werkzaamheden die waren uitbesteed door het timmer- en onderhoudsbedrijf, kon aansprakelijkheid niet worden vastgesteld op grond van artikel 7:658 BW of artikel 6:170 BW vanwege het ontbreken van een arbeidsovereenkomst en onduidelijkheid over de toedracht van het ongeval.

Vindplaats uitspraak: Rechtbank Den Haag (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2024:5999)

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl