Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid werkgever bij PTSS

Een treinmachinist is arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van posttraumatische stressstoornis (PTSS) na een aantal incidenten tijdens zijn werk. Hij stelt zijn voormalige werkgever aansprakelijk wegens schending van de zorgplicht. In hoger beroep heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat de werkgever inderdaad aansprakelijk is voor de schade die de machinist lijdt ten gevolge van de PTSS.

Werkgeversaansprakelijkheid bij PTSS

In deze zaak staat niet ter discussie dat er sprake is van PTSS en dat dit door het werk is veroorzaakt. Het hof neemt een zorgplichtschending aan, omdat van de werkgever verwacht had mogen worden dat deze in adequate nazorg zou voorzien na twee kort op elkaar volgende traumatiserende gebeurtenissen. Daarnaast was de werkgever kritisch op het functioneren van de machinist zonder rekening te houden met de impact van deze gebeurtenissen.

Wanneer een werkgever tekortschiet in het bieden van adequate nazorg en een werknemer ontwikkelt PTSS als gevolg van het werk, kan dit leiden tot werkgeversaansprakelijkheid bij PTSS. Werkgevers moeten zich bewust zijn van deze verantwoordelijkheid en proactief handelen om hun werknemers te beschermen tegen de psychische gevolgen van traumatische ervaringen op het werk.

Bron rechtspraak: ECLI:NL:GHARL:2023:10134, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.320.119/01 (rechtspraak.nl)

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl