Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Hoe claim ik letselschade?

Fase 1
Het ontstaan van de letselschade

Letselschade kan op verschillende manieren ontstaan. Denk daarbij aan:

  • Verkeersongeval zoals een val of aanrijding als voetganger, fietser of automobilist.
  • Letsel ontstaan tijdens reis met openbaar vervoer.
  • Letsel door fouten in het wegdek zoals putten, kuilen, gaten, tegels, etc.
  • Bedrijfsongeval zoals een val of een ongeval met een machine tijdens het werk.
  • Bedrijfsongeval ontstaan tijdens reis- of werktijd.
  • Medische fouten zoals een onjuist uitgevoerde operatie.
  • Beroepsziekten zoals burn-out, psychische klachten door het werk, asbest gerelateerde ziekten, COPD, etc.
  • Letsel door toedoen van een dier zoals een val van een paard of een beet van een hond.

Fase 2
Letselschade jurist inschakelen

Op het moment dat zich schade voordoet en u een ander persoon/bedrijf  daar aansprakelijk voor wilt stellen is het verstandig om Onna in te schakelen. Onna weet welke juridische stappen er genomen moeten worden om dit proces goed in gang te zetten.

Fase 3
Aansprakelijk bewijzen

Samen met u verzamelen we bewijsmateriaal om de toedracht en aansprakelijkheid rond te krijgen. Denk hierbij aan een politierapport, een medische dossier, getuigeverklaring of een rapport van de arbeidsinspectie.

Komt de aansprakelijkheid van de andere partij niet vast te staan? Dan bepalen we gezamelijk welke vervolgstappen we gaan nemen.

Bepalen van de omvang van de schade

Als aansprakelijkheid vast is komen te staan dan begint het ingewikkelde proces van vaststellen van de hoogte van het schadebedrag. Hiervoor zijn gegevens nodig over bv. Inkomen en arbeidsverleden, maar ook medische informatie, studieresultaten, enz.

In deze fase regelt Onna dat de aansprakelijke partij alvast voorschotten betaalt voor de geleden schade. Deze voorschotten worden altijd rechtstreeks aan u zelf betaald.

Onderhandelen met tegenpartij over hoogte schadevergoeding

Nu Onna samen met u de hoogte van het schadebedrag heeft vastgesteld zal zij met de aansprakelijke partij hierover tot overeenstemming moeten komen.

Onna letselschade heeft door jarenlange ervaring in dergelijke onderhandelingen de positie om uw letselclaim zo goed mogelijk uit te onderhandelen. Hierdoor kan een kostbare en langdurige gerechtelijke procedure vrijwel altijd worden voorkomen

Fase 4
Afronden van de letselschadeclaim

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zgn Vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst die wordt gesloten tussen het slachtoffer en de tegenpartij. In deze overeenkomst wordt onder andere vastgelegd welk bedrag aan schadevergoeding wordt uitgekeerd, en dat beide partijen niet meer terug kunnen komen op de regeling.

Er zijn mogelijkheden... bel direct 085 13 043 93

Doe onze gratis letselcheck en ontvang direct advies!

Werkzaam o.m. in:

> Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl