Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Jurisprudentie

Motorrijder moet volledige schade dragen na grove snelheidsovertreding

In een deelgeschilprocedure is bepaald dat een motorrijder die betrokken was bij een aanrijding met een scooter, 100% van zijn eigen schade moet dragen. De reden hiervoor is dat de motorrijder een zeer grove snelheidsovertreding beging op het moment van het ongeval. Hij reed namelijk ongeveer 131 km/h waar slechts 50 km/h was toegestaan.

Normaal gesproken weegt een voorrangsfout in het verkeersrecht zwaarder dan een overschrijding van de maximumsnelheid. Ook bestuurders die te hard rijden maar wel voorrang hebben, moeten in principe voorrang krijgen. Andere verkeersdeelnemers moeten er rekening mee houden dat weggebruikers soms harder rijden dan toegestaan. Maar dit geldt alleen voor een in redelijkheid te verwachten snelheidsoverschrijding.

In dit geval oordeelde de rechtbank dat de bestuurder van de scooter er weliswaar rekening mee moest houden dat de motorscooter te hard zou kunnen rijden, maar niet dat hij rekening hoefde te houden met een snelheid van maar liefst 131 km/h.

Zichtbaarheid motorrijder speelde ook een rol
De rechtbank trok bovendien in twijfel of de bestuurder van de scooter de motorrijder überhaupt wel had kunnen zien aankomen. De motorrijder droeg namelijk zwarte kleding en een zwarte helm en reed op een donkerblauwe motor. Bovendien scheen de zon door de bebladerde bomen, waardoor er schaduwen op de rijbaan van de motorrijder vielen. Door die schaduwen was een donkere motorrijder moeilijker waarneembaar.

Geen verkeersfout scooterbestuurder
Concluderend stelde de rechtbank dat de bestuurder van de scooter in wezen geen verkeersfout heeft gemaakt. Zelfs als hij op het kijk- en beslismoment niet naar links zou hebben gekeken, is er geen sprake van aan hem toe te rekenen omstandigheden die hebben bijgedragen aan de schade van de motorrijder.

Deze uitspraak is in lijn met eerdere jurisprudentie, zoals een arrest van het Hof Amsterdam uit 2004 (VR 2006/21). Daarin kreeg een voorrangsgerechtigde motorfiets die 99 km/h reed waar 50 km/h was toegestaan, ook geen schadevergoeding wegens snelheidsoverschrijding.

Vindplaats uitspraak: Rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2023:996)

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl