Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Verkeersongeval

Letselschade bij een verkeersongeluk

Onna Letselschade is gespecialiseerd in het geven van advies en het claimen van een schadevergoeding. De behandeling van uw zaak kunnen wij gratis aanbieden! De aansprakelijke partij moet naast uw schade ook de kosten betalen die u maakt om uw gelijk te krijgen. Rechtshulp is een onderdeel van de totale schadevergoeding.

Letsel bij verkeersongevallen kan zeer ernstig zijn; zeker als u als voetganger of fietser wordt geraakt door een auto. Wanneer u bij een verkeersongeval dat veroorzaakt is door iemand anders letselschade heeft opgelopen is de kans groot dat u recht heeft op een vergoeding. Schade bestaat uit 2 vormen: materiele en immateriële schade. Bij materiële schade kunt u denken aan de beschadigde auto, fiets of kleding. Zelfs uw medische kosten en uw inkomstenverlies als gevolg van het ongeval kunnen vergoed worden. Immateriële schade is minder tastbaar. Immateriële schade bestaat onder andere uit leed of pijn, psychische schade of blijvende beperkingen en klachten.

Bedrijfsongevallen

De werkgever heeft een zorgplicht tegenover zijn medewerkers.

Medische fouten

Arts of een medisch behandelaar maakt onhelstelbare schade.

Ongevallen met dieren

Letselschade door een dier kan u recht geven op een schadevergoeding

Aansprakelijkheid bij een verkeersongeval

Het vaststellen van de aansprakelijkheid is niet altijd even duidelijk en kan lange tijd duren. Gewoonlijk gelden de algemene verkeersregels, maar er kunnen andere redenen zijn waardoor het vaststellen van de aansprakelijkheid lastig is. Snelheid, zicht, alcohol, verkeerslichten, tegenstrijdige verklaringen, enz. zijn hier voorbeelden van. Probeer na het ongeluk de situatie in kaart te brengen door bijvoorbeeld foto’s of video’s te maken. Daarnaast kunnen getuigen uw zaak sterker maken als die een verklaring willen afleggen. Verder kan een goed ingevuld en ondertekent schadeformulier ervoor zorgen dat het ongeluk niet meer ter discussie staat.

Letselschade als fietser en/of voetganger

Wanneer u als voetganger of fietser door een auto wordt aangereden is de bestuurder van de auto in meeste gevallen al voor 50% aansprakelijk. Deze zogenaamde 50%-regel geldt voor voetgangers en fietsers van 14 jaar en ouder. Voor kinderen (jonger dan 14 jaar) geldt de zogenaamde 100%-regel. Dit betekent dat de schade van een kind jonger dan 14 jaar volledig vergoed dient te worden. 

Wilt u advies over een letselschade als gevolg van een ongeval waarbij u betrokken bent?
Neem gratis contact op, wij helpen u verder.

Doe onze gratis letselcheck en ontvang direct advies

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl