Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Verlies arbeidsvermogen/ inkomstenverlies

Als gevolg van letsel kunt u arbeidsongeschikt raken. Dit kan gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid zijn. Soms herstelt het letsel relatief snel zodat sprake is van kortdurende arbeidsongeschiktheid. Er bestaan echter ook situaties waarbij het slachtoffer niet herstelt en volledig arbeidsongeschikt raakt en blijft. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en de CAO waaronder uw organisatie valt, zal uw loon soms niet volledig doorbetaald worden. Sommige werkgevers betalen bij ziekte slechts 70 % van het loon. Dit is zo in de wet geregeld tenzij de CAO of uw contract anders bepaalt. 

De gemiste inkomsten moeten door de aansprakelijke partij aan u vergoed worden. Uw inkomen wordt niet alleen gevormd door het salaris. Er zijn nog andere inkomenscomponenten waar rekening mee moet worden gehouden, bijvoorbeeld:

  • pensioenschade;
  • salarisverhogingen;
  • reiskostenvergoeding;
  • onkostenvergoedingen;
  • beloning in natura (kleedgeld, vergoeding voor ontbijt/lunch/diner enz.);
  • provisie, bonussen, winstdeling enz;
  • korting op een verzekering of hypotheek.

Jurisprudentie verlies arbeidsvermogen 

Rechtbank midden-Nederland, 25-9-2019
ECLI:NL:RBMNE:2019:4559

Vaststellen uitgangspunten over verlies aan verdienvermogen: omvang werkweek in hypothetische situatie zonder ongeval en ingangsdatum promotie. De te hanteren percentages voor rendement en inflatie bij de kapitalisatie van toekomstige schade; rechtbank sluit aan bij conceptrichtlijn Letselschaderaad, maar benadrukt dat de systematiek dynamisch is en de percentages (toekomstverwachtingen) met de tijd kunnen verschillen.