Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Schadebeperkingsplicht slachtoffer

Als u letselschade heeft opgelopen door toedoen van een ander, is de veroorzaker van uw schade verplicht om al de door u geleden schade te vergoeden. Naast deze...

Als u letselschade heeft opgelopen door toedoen van een ander, is de veroorzaker van uw schade verplicht om al de door u geleden schade te vergoeden. Naast deze schadevergoedingsverplichting heeft u als slachtoffer altijd de plicht om te zorgen dat uw schade niet onnodig hoog wordt. Dit betekent dat u maatregelen moet treffen om de schade te beperken, maar deze maatregelen moeten wel redelijk zijn. Uw privéomstandigheden kunnen hierbij ook een rol spelen.

De schadebeperkingsplicht is vastgelegd in artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, de vergoedingsplicht verminderd wordt door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Als het slachtoffer niet voldoet aan de schadebeperkingsplicht, zal een deel van de schade voor zijn of haar rekening komen omdat het aan hem of haar is toe te rekenen dat de schade is opgelopen.

Het is echter niet zo dat u als slachtoffer verplicht bent om alles te doen wat uw wederpartij van u verlangt. Van u wordt verwacht dat u maatregelen treft ter voorkoming of beperking van de schade, maar deze maatregelen moeten wel redelijk zijn. Een veelgenoemd voorbeeld is het huren van een zeer luxe huurauto nadat uw eigen en veel goedkopere auto beschadigd is geraakt bij een verkeersongeval. Het is belangrijk om te onthouden dat u als slachtoffer de vrijheid heeft om eigen keuzes te maken, maar deze keuzes moeten wel redelijk zijn.

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl