Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Heeft een slachtoffer recht op vergoeding van gemiste zwarte inkomsten?

Fiscaal niet-verantwoorde inkomsten, ook wel 'zwarte inkomsten' genoemd, betreffen inkomsten waarover geen belasting wordt betaald. 

Binnen het letselschaderecht is het uitgangspunt dat een slachtoffer zo veel mogelijk teruggebracht moet worden naar de situatie zonder het ongeval. Echter, bij zwarte inkomsten ontstaat een politiek gevoelige kwestie vanwege het verbod op belastingontduiking.

In de juridische wereld zijn diverse standpunten over de vergoeding van deze schade. Sommigen benadrukken dat misdaad niet beloond mag worden, terwijl anderen stellen dat de bestrijding van belastingfraude geen particuliere aangelegenheid is.

Ondanks lopende discussies is er in de rechtspraktijk een lijn ontstaan. Deze lijn wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden waarbij het uitgangspunt 'misdaad loont niet' geldt. Hierbij wordt illegaal verkregen inkomen niet vergoed, terwijl legale inkomsten wel voor vergoeding in aanmerking komen.

Juridisch gezien mag een aansprakelijke verzekeraar of de rechter geen melding maken bij de belastingdienst over zwarte inkomsten. Dit voorkomt dat een slachtoffer zijn schade niet kan claimen in de praktijk.

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl