Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Aangepaste rekenrente in letselschadezaken 2023

Het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) en het LOVCH (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven) hebben aangepaste aanbevelingen gedaan aan rechters en raadsheren belast met de behandeling van letselschaadezaken. 

Onderstaand overzicht geeft een indruk waar de rekenrente op basis van deze uitgangspunten en naar de
nu (maart 2022) bekende gegevens op uitkomt.
Periode      Rente    Inflatie
0-5 jaar      0,5%       2%
6-20 jaar     1  %       2%
> 20 jaar    1,5%       2%

Bron: rechtspraak.nl

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl