Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Ons oog viel op het bovenstaande artikel. Het komt helaas met enige regelmaat voor dat voetgangers ongelukkig ten val komen door een opstaande of verzakte stoeptegel.

De gemeente is als wegbeheerder alleen aansprakelijk als de schade is ontstaan doordat de stoep niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. De zorgplicht van de gemeente gaat echter niet zo ver dat zij de veiligheid van de voetgangers dient te garanderen. Uit rechtspraak blijkt dat van voetganger een zekere mate van oplettendheid mag worden verwacht. Een voetpad hoeft dan ook niet volmaakt effen te zijn.

Het C.R.O.W. (het nationaal kennisplatform voor infrastructuur verkeer, vervoer en openbare ruimte) geeft in haar richtlijn aan dat een hoogteverschil van 3 cm gekwalificeerd dient te worden als ernstig en hersteld dient te worden door de wegbeheerder. Doorgaans wordt hier door de rechter aansluiting bij gezocht.

Verder is het nog van belang om te weten of de gemeente op de hoogte was van het slechte pad op de plaats van het ongeval.

De conclusie luidt dat in iedere zaak naar alle omstandigheden moet worden gekeken. Als slachtoffer doe je er in elk geval goed aan om duidelijke foto’s (het liefst met een zichtbaar hoogteverschil) te nemen en de gegevens van eventuele getuigen te noteren. Onna Letselschade helpt heel graag bij het verzamelen van bewijs en adviseert kosteloos over de mogelijkheden.

In de praktijk komen wij soortgelijke zaken veel tegen. Zoals hierboven al uitgelegd is iedere zaak anders en is het rondkrijgen van de aansprakelijkheid (en daarmee de vergoeding van de schade) geen gegeven. Onlangs regelde één van de juristen van Onna Letselschade een ‘stoeptegelzaak’ met een gemeente zónder erkenning van aansprakelijkheid omdat er onvoldoende bewijs was, maar zij kon de gemeente toch overtuigen om een mooie schadevergoeding van € 10.000,-- te betalen aan cliënte. De betreffende cliënte was hiermee erg tevreden.

Heb je letselschade opgelopen door de val over een stoeptegel, neem dan vrijblijvend contact op met de juristen van Onna Letselschade. Onna Letselschade staat je graag kosteloos bij in het verhalen van de schade. Bel ons gerust op nummer 085-130 4393 of kijk op onze website www.onnaletselschade.nl