Klachten regeling

Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Klachten regeling

Onna Letselschade doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening van Onna verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelaar van uw letselzaak. Wellicht leidt dit al tot een oplossing waar u tevreden over bent.

Indien een gesprek met de behandelaar van uw letselzaak niet tot een voor u acceptabele oplossing leidt, dan kunt u uw klacht per e-mail sturen naar: klacht@onnaletselschade.nl

U kunt uw klacht ook per post verzenden: Onna Letselschade t.a.v. de klachtenfunctionaris, Haagse Hof-Parkstraat 83, 2514 JG Den Haag. Binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht stuurt de klachtenfunctionaris u een bevestiging met daarbij een afschrift van dit klachtenreglement. De klachtenfunctionaris bestudeert het dossier en kan de klager om een aanvullende schriftelijke toelichting vragen. De klachtenfunctionaris beantwoordt de klacht uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de klacht of de schriftelijke toelichting.

De afhandeling van de klacht gebeurt schriftelijk, binnen een termijn van een maand, waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk worden beantwoord en gemotiveerd. Hierbij wordt ook gewezen op de externe klachtenregeling (www.nivre.nl/wat-doet-het-nivre/klachten/), voor het geval de afhandeling niet tot tevredenheid leidt bij de klager.

De interne klachtenregeling wordt goed geadministreerd. Onna bewaart een kopie van de schriftelijke afhandelingen van de klachten per kalenderjaar en stelt deze desgewenst ter beschikking aan Register Letselschade (voorheen Stichting Keurmerk Letselschade).

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl