Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Bedrijfsongeval
Wat moet u weten bij een arbeidsongeval

Er kan zich tijdens de werktijd een ongeluk voordoen. De werkgever heeft een zorgplicht tegenover zijn medewerkers. Deze zorgplicht gaat ver, maar wordt beperkt als er sprake is van opzet of grove schuld van de medewerker. In de praktijk komt het regelmatig voor dat bedrijven onvoldoende veiligheidsmaatregelen hebben genomen. Hierdoor kunnen er ongevallen plaatsvinden en is de werkgever aansprakelijk.
 
Een arbeidsongeval hoeft niet plaats te vinden tijdens effectieve werkuren. Een ongeluk kan ook tijdens reistijd, personeelsuitjes of pauzes gebeuren. Bijvoorbeeld als u onderweg bent naar een klant. Op de werkgever rust de verplichting om goede verzekering hiervoor af te sluiten. Als de werkgever dit niet heeft gedaan, dan kan hij aansprakelijk zijn voor uw letselschade. 
 
Onna letselschade is gespecialiseerd in het claimen van een schadevergoeding als u last heeft van een arbeidsongeval. U kunt kosteloos contact opnemen met Onna letselschade.

Aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval

De werkgever is aansprakelijk bij een arbeids- of bedrijfsongeval. De werkgever heeft een zorgplicht, dat houdt in dat de werkgever ervoor moet zorgen dat er sprake is van een veilige werkvloer. Daarnaast ligt de bewijslast ook bij de werkgever. Wanneer er sprake is van een letsel als gevolg van een arbeidsongeval hoeft u dat alleen te melden waardoor het is veroorzaakt. Uw werkgever moet vervolgens kunnen aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om de omstandigheden zo veilig mogelijk te maken.


Rechtbank Noord-Nederland 5-4-2022
Val werkneemster bij het afdalen van een steile trap. Geen aansprakelijkheid. Ongelukkige samenloop van omstandigheden. 
Gerechtshof Den Haag uitspraak 26-10-2021

Val van ladder werknemer, wergever is niet aansprakelijk 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-11-2021
Onvoldoende instructies gebruik ladder, werkgever is aansprakelijk

RECHTSPRAAK ARBEIDSONGEVALLEN 

JURISPRUDENTIE 

 Ongeval tijdens afdalen van ladder. Werkgever heeft zorgplicht niet geschonden.

14 december 2021

Afdalen ladder is alledaagse huis-tuin-en-keukenactiviteit Werkgever is niet aansprakelijk voor de door de werknemer opgelopen letselschade als gevolg van een val van een ladder. Werkgever heeft in voldoende mate voldaan aan zijn zorgplicht om een dergelijk ongeval te voorkomen. 

Onvoldoende instructie voor gebruik ladders. Werkgever heeft haar zorgplicht geschonden

2 december 2021 

Van van 4 meter hoogte bij gebruik van een opsteekladder. Wergever heeft niet voldaan aan haar zorgplicht, er is onvoldoende instructie gegeven. Geen roekeloosheid werknemer. 

Wilt u advies over een letselschade als gevolg van een ongeval waarbij u betrokken bent?
Neem gratis contact op, wij helpen u verder.

Doe onze gratis letselcheck en ontvang direct advies

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl