Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Studievertraging door letselschade 

Door letselschade kan studievertraging ontstaan. Een ongeval kan tot gevolg hebben dat de studie tijdelijk niet voortgezet kan worden of dat de studie niet afgemaakt kan worden. Soms moet men als gevolg van het ongeluk een hele andere studie kiezen. Wanneer je als gevolg van een ongeval studievertraging oploopt kun je hiervoor een schadevergoeding krijgen.

Hoe claim je studievertraging?

Om studievertraging vergoed te krijgen moet aannemelijk gemaakt worden dat de studie op een normale wijze voortgezet zou worden als het ongeval niet was gebeurd. Om dit aannemelijk te maken zijn een aantal bewijsstukken nodig, bijvoorbeeld:

 • De cijferlijst/studieresultaten uit de voorgaande jaren tot aan het moment van ongeval en
 •   een verklaring van de schooldecaan, studiebegeleider of andere persoon van de betrokken onderwijsinstelling waaruit blijkt dat je vanwege het ongeval niet in staat bent om je studie te vervolgen.

De richtlijn van de Letselschaderaad

De Letselschaderaad heeft een richtlijn over de studievertraging opgesteld, de zogenaamde Richtlijn Studievertraging. Volgens de Letselschaderaad worden onder studievertraging verstaan … “Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn, indien de opleiding door een ongeval is onderbroken. Deze schade wordt alleen vergoed als een derde aansprakelijk is. “

De schadevergoeding die conform de richtlijn wordt aanbevolen is een indicatie van het salaris dat men zou hebben verdiend als de studie op tijd was afgerond waarna een salaris verdiend had kunnen worden.

De richtlijn ziet slechts op de studievertraging van een jaar. Studiekosten zoals boeken, examenkosten en lesgeld vallen niet onder de richtlijn. Deze kosten kunnen door middel van facturen ed. aangetoond worden en bij de aansprakelijke partij geclaimd worden. Studievertraging van langer dan een jaar moet concreet berekend worden.

Normbedragen voor studievertraging voor het jaar 2021 zijn:

 • Basisschool € 6.475,-
 • VMBO en LBO € 14.900
 • HAVO, MBO en VWO € 18.150
 • HBO en WO € 22.025

Wanneer de daadwerkelijke schade hoger is dan de normbedragen die hierboven staan vermeld dan kan de daadwerkelijke schade geclaimd worden.

  Jurisprudentie studievertraging

  Een steekpartij waarbij het slachtoffer letsel aan zijn lever opliep. Het slachtoffer vordert schadevergoeding voor studievertraging door onder meer psychische klachten ( PTSS). De rechtbank achtte het aannemelijk dat de mishandeling een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het feit dat het slachtoffer niet voldoende studieresultaten voor zijn HBO studie heeft behaald. De rechtbank wees een schadevergoeding voor studievertraging van € 20.875 conform de richtlijn van de Letselschaderaad. 

  Rechtbank Midden-Nederland, 22 januari 2020
  ECLI:NL:RBMNE:2020:3196

  Heeft u letselschade opgelopen? En wilt u weten of uw letselschade verhaald kan worden?
  Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

  Letselschade check

  Heeft u een vraag over letselschade of wilt u informatie? Wij adviseren u kosteloos: