Motorrijden en schadeverzekering

Schadeverzekering

Sluit een verzekering af die de schade dekt als gevolg van een ongeval. Een ongeval kan door iemand anders zijn veroorzaakt maar je kan ook gebeuren dat je een eenzijdig ongeval meemaakt of dat de aanrijding door een verkeersfout van jou wordt veroorzaakt. In die gevallen biedt een schadeverzekering omzittenden uitkomst.

Een dergelijke schadeverzekering wordt ook SI of SVI genoemd. Een schadeverzekering is niet hetzelfde als een ongevallenverzekering (OI).Ongevallenverzekering is een sommenverzekering waarbij, wanneer er sprake is van blijvende invaliditeit, een vast bedrag wordt uitgekeerd. Het is van groot belang dat je een schadeverzekering neemt en geen ongevallenverzekering.

Een schadeverzekering gaat veel verder. Deze verzekering keert de daadwerkelijk geleden schade tot het maximum verzekerd bedrag. Daarom heet het ook “schadeverzekering”. Let wel op het verzekerd bedrag. Elke verzekeraar hanteert een ander verzekerd bedrag. Een verzekerd bedrag van € 25.000 voor letselschade is vaak niet voldoende. Betere verzekeringen zijn die welke een verzekerd bedrag hebben van € 1.000 000. “Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers “is daar een voorbeeld van. Deze verzekering dekt de letselschade van jou als bestuurder van de motor. De letselschade van je opzittende wordt door de WAM-verzekeraar vergoed. Het kan of jouw verzekeraar zijn of die van een andere partij als deze aansprakelijk is voor de letselschade.

Enkele voorbeelden van de schadeposten die bij letsel kunnen ontstaan zijn:

  • ·       Inkomstenverlies (verlies van arbeidsvermogen): wanneer jij door een ongeval niet kan werken;
  • ·       Studievertraging;
  • ·       Huishoudelijke hulp; wanneer jij door een ongeval niet in staat bent om je huishoudelijke taken te verrichten;
  • ·       Medische kosten zoals fysiotherapie;
  • ·       Verzorgingskosten/verpleging;
  • ·       Zelfwerkzaamheid: onderhoud van je tuin en woning;
  • ·       Smartengeld enz.