Motorrijden is nog nooit zo populair geweest als in deze Corona tijden. Maar hoe zorg je ervoor dat je goed verzekerd bent van de juiste hulp na een motorongeval?  

Natuurlijk kent iedereen de verplichte WA of allrisk (schade)verzekering, maar deze dekt slechts schade aan het voertuig. Letselschade wordt onder deze verzekeringen slechts vergoed als er een aansprakelijke derde partij is. Bij een uitglijder of valpartij zonder aansprakelijke derde kan het letsel soms behoorlijk zijn en daarom de schade ook (zie voorbeelden hieronder).

In die gevallen biedt een SchadeVerzekering Inzittenden (SVI) uitkomst. Een schadeverzekering is niet hetzelfde als een Ongevallen Inzittende verzekering (OI). Ongevallenverzekering is een sommenverzekering waarbij, wanneer er sprake is van blijvende invaliditeit, een vast bedrag wordt uitgekeerd. Het is daarom beter dat je een schadeverzekering neemt en geen ongevallenverzekering.

Een schadeverzekering keert de daadwerkelijk geleden schade tot het maximum verzekerd bedrag. Daarom heet het ook “schadeverzekering”. Let wel op het verzekerd bedrag. Elke verzekeraar hanteert een ander verzekerd bedrag. Een verzekerd bedrag van € 25.000 voor letselschade is vaak niet voldoende. Betere verzekeringen zijn die welke een verzekerd bedrag hebben van € 1.000 000. “Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers “is daar een voorbeeld van. Deze verzekering dekt de letselschade van jou als bestuurder van de motor. De letselschade van je bijrijder wordt door de WAM-verzekeraar vergoed. Dat kan ofwel jouw verzekeraar zijn ofwel die van een andere partij als deze aansprakelijk is voor de letselschade.

Enkele voorbeelden van de schadeposten die bij letsel kunnen ontstaan zijn:

  • ·       Inkomstenverlies (verlies van arbeidsvermogen): wanneer jij door een ongeval niet kan werken;
  • ·       Studievertraging;
  • ·       Huishoudelijke hulp; wanneer jij door een ongeval niet in staat bent om je huishoudelijke taken te verrichten;
  • ·       Medische kosten zoals fysiotherapie;
  • ·       Verzorgingskosten/verpleging;
  • ·       Zelfwerkzaamheid: onderhoud van je tuin en woning;
  • ·       Smartengeld enz.

 

Heb je een motorongeval gehad en heb je hier vragen over? Bel met Onna Letselschade. Wij adviseren kosteloos en bieden ook kosteloze juridische bijstand bij ongevallen. 

contactgegevens