Een (arbeids)ongeval zit in een klein hoekje

Chantal van den Berg 19 januari 2021

In Nederland vonden in 2019 93.000 arbeidsongevallen plaats die dusdanig zwaar waren dat werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dat zijn er vrijwel net zoveel als in de twee jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Met 93.000 incidenten lag het aantal arbeidsongevallen in 2019 iets hoger dan twee jaar geleden, toen er ongeveer 91.000 voorvallen waren, en op hetzelfde niveau als in 2017. Dat waren er beduidend meer dan in de jaren daarvoor. Zo waren er in 2015 nog 73.000 incidenten. Veel incidenten waren het gevolg van uitglijden, struikelen, een verkeerde beweging of te zwaar tillen.

In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt. Uit rechtspraak blijkt keer op keer dat de zorgplicht van de werkgever erg ver gaat, ook als de werkgever niet direct een verwijt kan worden gemaakt.

Zo ook een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 8 januari 2020(ECLI:NL:RBNHO:2020:297): Een dakdekker gaat met spullen in zijn hand van een ladder af. Hij valt op zijn knie en scheurt zijn kruisbanden en loopt een impressiefractuur op. De man stelt zijn werkgever aansprakelijk. De werkgever meent dat hij een werknemer van 50 jaar geen instructies hoeft te geven over het gebruik van een ladder. Ook valt de val van een ladder volgens hem in de huistuin-en keukencategorie. De kantonrechter is echter van mening dat de werkgever meer instructies had moeten geven aan zijn werknemers over het werken op hoogte. De werkgever is niet geslaagd in het bewijs dat hij zijn zorgplicht heeft nageleefd en is volgens de rechter aansprakelijk voor de schade van de dakdekker.

Wij merken dat onze cliënten zich soms zorgen maken over de relatie met de werkgever. Vaak is de werkgever goed verzekerd voor aansprakelijkheid en vindt de werkgever het juist fijn als de werknemer schadeloos wordt gesteld door de verzekeraar. Hiervoor betaalt de werkgever immers premie.

Het is in alle gevallen wellicht prettig om even te overleggen over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend advies op met Onna Letselschade. We denken graag met je mee.

Klik hieronder om volledige uitspraak te lezen.