Einde oefening voor de risicoaansprakelijkheid bij paardrij-ongevallen? 

Chantal van den Berg, 16 april 2021 

Als je tijdens een paardrijles van een paard valt, kun je deze letselschade verhalen op de eigenaar van het paard. Niet zelden leveren dit soort valpartijen vervelend letsel op. De schade die daarmee gepaard gaat, is vaak aanzienlijk.

De eigenaar van een paard is op grond van artikel 6:179 BW risico aansprakelijk. Dit betekent dat de eigenaar van het paard de schade dient te vergoeden, tenzij de gedraging van het paard niet onrechtmatig is als de eigenaar de gedraging in zijn macht zou hebben gehad. Deze tenzij-regel is wellicht wat lastig te begrijpen voor een leek, anders gezegd is de vraag of de gedraging van het dier onrechtmatig is als de eigenaar opdracht zou hebben gegeven tot de gedraging.

In de praktijk komt het er echter op neer dat de eigenaar van paard aansprakelijk is voor schade die veroorzaakt wordt door een gedraging uit eigen energie van het dier. Een voorbeeld hiervan is een paard dat plotseling op hol slaat of een paard dat uit protest gaat bokken. In sommige gevallen ligt het in de rede om een percentage eigen schuld toe te kennen aan de ruiter. Of er sprake is van eigen schuld hangt af van veel omstandigheden en dit moet dan ook in elke zaak zorgvuldig worden afgewogen.

Het platform Letselschade.nu meldt dat de Manege & Ruiter Bond een aanpassing wil van de bestaande wetgeving met betrekking tot deze risicoaansprakelijkheid. Het zou de Manege & Ruiter Bond tegen de borst stuiten dat bij valpartijen tijdens manegelessen de eventuele letselschade volledig geclaimd kan worden bij de eigenaren van de paarden, meestal maneges. De bond wil dat artikel 6:179 BW wordt gewijzigd, zodat ongevallen tijdens paardrijlessen worden behandeld als andere sportongevallen.

Het lijkt de bond met name te gaan om het eigen risico en de hoge premie die zij moet betalen aan de verzekeraar, dit omdat regrespartijen (zoals een zorgverzekeraar) ook schade proberen te verhalen op de eigenaar van het paard.

Maar de vraag is wat een eventuele wetswijziging voor consequenties heeft voor de ruiter met letselschade. Het juridisch kader van een sport en spel ongeval ligt immers heel anders dan de risicoaansprakelijkheid waar ruiters nu een beroep op kunnen doen. De ontwikkelingen met betrekking tot het eventueel aanpassen van de wet worden door de juristen van Onna Letselschade op de voet gevolgd.

Heb je letselschade opgelopen tijdens een paardrijles of door toedoen van een paard (te denken valt aan een trap of een beet), neem dan vrijblijvend contact op met de juristen van Onna Letselschade. Onna Letselschade staat je graag kosteloos bij in het verhalen van de schade.