Het wetsvoorstel Affectieschade is op 10 april 2018 aangenomen

Deze wet gaat in per 1 januari 2019.

Nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van onder meer verkeersaanrijding, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf recht op vergoeding. Vergoeding van affectieschade geeft aan de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders erkenning en genoegdoening voor leed en verdriet die zij leiden. Het is een vergoeding voor emotionele schade.

Een vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen de € 12.500 en 20.000 en dient betaald te worden door de aansprakelijke partij. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, houdt het systeem rekening met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten. 

Voor meer informatie over deze nieuwe wet, neem vrijblijvend contact met ons op.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/10/eerste-kamer-stemt-in-met-vergoeding-van-affectieschade