Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Wat doet een letselschadejurist?

Als je nooit met letselschade te maken hebt gehad, heb je waarschijnlijk geen idee wat een letselschadejurist doet. En gelukkig maar, want dit betekent dat je niet gewond bent geraakt door een ander.

Monique
 Bloos 

Om te beginnen een korte uitleg van het begrip letselschade. Letselschade is de schade die voortvloeit uit psychisch of lichamelijk letsel door toedoen van een ander. Hoe kunnen wij jou daarbij helpen? Als iemand belt of mailt over een situatie, dan beoordelen we als eerste de aansprakelijkheid. Kan er iemand aansprakelijk worden gehouden of niet? Als we een redelijke kans van slagen zien, dan gaan we contact opnemen met de aansprakelijke partij of met zijn/haar verzekeraar. Erkent de verzekeraar de aansprakelijkheid? Dan vragen we de verzekeraar om alvast een eerste voorschot te betalen.

Vervolgens komt een van ons op huisbezoek om kennis te maken, de schade te inventariseren en het vervolg te bepalen.

Ten derde starten we het medisch traject op. We vragen medische informatie op bij de artsen en overleggen met onze medisch adviseur. De eerste vraag die moet worden beantwoord is, zijn de klachten het gevolg van de aanrijding?

Als er op medisch gebied duidelijkheid bestaat, en er is een medische eindsituatie (volledig herstel of het wordt niet beter of slechter) dan sturen we de verzekeraar een afwikkelingsvoorstel.

Tijdens het hele proces houden we je op de hoogte van de stand van zaken en maken we duidelijke afspraken. Ook als er behoefte is aan een aanvullend voorschot, dan kijken we samen naar de redelijke schadeposten.

Normaal gesproken is de looptijd afhankelijk van het herstel, maar bij ons is de looptijd afhankelijk van het slachtoffer. Met andere woorden, zit het slachtoffer te wachten op een looptijd van een paar jaar of wil hij/zij snel regelen? Uiteraard adviseren wij jou over de mogelijke risico’s en belangen.

Loopt jouw schade bij een belangenbehartiger en ben je niet tevreden? Bel ons gerust voor advies. Wij bespreken dan samen het proces zoals hierboven beschreven.

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl